Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Буџет општине

2016.

2017.

Одлука о буџету општине Велика Плана за 2017.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017.

2018.

Одлука о буџету општине Велика Плана за 2018.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2018.

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

2019.

Одлука о буџету општине Велика Плана за 2019.

О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ (2)

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

2020.

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ(ребаланс 1)

О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ(ребаланс 2)

О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ(ребаланс 3)

2021.

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ (ребаланс 1)

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ (ребаланс 2)

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ (ребаланс 3)

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

2022.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ (ребаланс 1)

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ (ребаланс 2)

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ (ребаланс 3)

2023.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2023 ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ (ребаланс 1)

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ (ребаланс 2)

2024.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2024. ГОД.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ (ребаланс 1)