Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председник општине

Председник општине:

  • представља и заступа Општину;
  • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  • наредбодавац је за извршење буџета;
  • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
  • подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;
  • одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
  • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
  • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Матковић Игор – председник општине

Биографија

Игор Матковић је рођен 1977. године у Смедеревској Паланци. Основну школу је завршио у Лозовику, а Гимназију у Великој Плани.

Своју пословну каријеру започео је радећи као менаџер у привредном друштву „Зелени бутик“. Од 2012. до 2014. године обављао је функцију председника Скупштине општине Велика Плана која је уједно била и његова прва политичка функција. Упоредо је  обављао и функцију председника Савета месне заједнице Лозовик све до августа 2015. године када постаје председник општине Велика Плана.

Игор Матковић је био дугогодишњи председник културно-уметничког друштва „Радица Ранковић“ из Лозовика, што доказује његову свестраност и успех на многим пољима.