Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Службени лист

Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка

Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка је службено гласило основано 1968. године у коме се објављују општа и појединачна акта која у вршењу својих надлежности доносе органи ове две општине. База овог службеног гласила доступна је у електронском облику почевши од 2015. године и садржи само бројеве у којима су објављена акта које су донели органи општине Велика Плана. База Међуопштинског службеног листа општина Велика Плана и Смедеревска Паланка за период од 1968. до 2014. године доступна је у аналогном облику у просторијама Службе за скупштинске послове и односе са јавношћу Општинске управе општине Велика Плана

Више информација: