Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 2023-2029

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2023-2029.ГОДИНЕ

Општина Велика Плана приступа изради Плана развоја за период 2022–2028. године у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018).
План развоја општине Велика Плана представља документ развојног планирања највишег реда за чију припрему, усвајање, спровођење и праћење је надлежна јединица локалне самоуправе.

Циљ израде Плана развоја је дефинисање визије развоја општине Велика Плана, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца општине Велика Плана и одговарајућих мера, кроз континуитет планског деловања, усмереног на уједначавање развоја и ангажовање локалних ресурса уз широку грађанску партиципацију и усклађивање свих релевантних чинилаца како би се унапредио квалитет живота свих грађана.

Поштујући начело јавности и партнерства, у процесу израде Плана развоја општине Велика Плана за период 2023-2029.године, неопходно је укључити широк круг представника локалне заједнице, пре свега представнике привреде, јавних институција и цивилног сектора, како бисмо заједно сагледали тренутну ситуацију, али и дефинисали приоритете развоја наше општине.

Ради спровођења израде Плана развоја општине Велика Плана, именован је Координациони тим, састављен од представника локалне самоуправе, али ће током процеса значајну улогу имати и тематске радне групе и остали значајни учесници из наше средине.

Израда Плана развоја општине Велика Плана финансира се из средстава Немачко – српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“ који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

ДРУГИ ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ: Учествујте у изради Плана развоја општине Велика Плана 2023-2029

Општина Велика Плана организује Други партнерски форум са заинтересованим странама поводом израде Плана развоја општине Велика Плана за период 2023–2029. године.

Позивамо све заинтересоване стране да својим предлозима на Другом Партнерском форуму узму учешће у изради Плана развоја општине Велика Плана за период 2023-2029. године, који ће се одржати у on line форми од среде 12. априла 2023. до четвртка 20. априла 2023. године.

На основу анализе свих доступних статистичких података, предлога стручњака из тематских области на које ће се План развоја односити, предлога представника организација цивилног друштва и свеукупних досадашњих сугестија наших грађана, направљен је предлог мера које ће се финансирати у наредном седмогодишњем периоду, као и циљева које желимо да достигнемо у предложеном временском оквиру. Увид у нацрт циљева и мера може се извршити кликом на следећи линк .

Предлози и сугестије могу се доставити путем мејла planrazvoja.velikaplana@gmail.com или писаним путем на адресу Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана, као и на телефон 026 514 236 до четвртка 20.4.2023. године, до краја радног дана.

Предлози се достављају на Обрасцу који се може преузети на интернет страници општине Велика Плана https://velikaplana.rs/naled/, или лично на Писарници општине Велика Плана.

Израда Плана развоја се спроводи у оквиру Пројекта немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“ (PAR2EU), који спроводе Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), Национална алијанса за локални економски развој (NALED) и Балкански центар за регулаторну реформу (BCRR) у сарадњу са Републичким секретеријатом за јавне политике (РСЈП). 

Овај процес у име општине Велика Плана води Координациони тим, састављен од представника локалне самоуправе, али током процеса значајну улогу имају и остали учесници из наше средине, окупљени у Партнерски форум.

Стојимо вам на располагању за све додатне информације.

Координациони тим за израду Плана развоја општине Велика Плана

Attachments