Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 2023-2029

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2023-2029.ГОДИНЕ

Општина Велика Плана приступа изради Плана развоја за период 2022–2028. године у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018).
План развоја општине Велика Плана представља документ развојног планирања највишег реда за чију припрему, усвајање, спровођење и праћење је надлежна јединица локалне самоуправе.

Циљ израде Плана развоја је дефинисање визије развоја општине Велика Плана, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца општине Велика Плана и одговарајућих мера, кроз континуитет планског деловања, усмереног на уједначавање развоја и ангажовање локалних ресурса уз широку грађанску партиципацију и усклађивање свих релевантних чинилаца како би се унапредио квалитет живота свих грађана.

Поштујући начело јавности и партнерства, у процесу израде Плана развоја општине Велика Плана за период 2023-2029.године, неопходно је укључити широк круг представника локалне заједнице, пре свега представнике привреде, јавних институција и цивилног сектора, како бисмо заједно сагледали тренутну ситуацију, али и дефинисали приоритете развоја наше општине.

Ради спровођења израде Плана развоја општине Велика Плана, именован је Координациони тим, састављен од представника локалне самоуправе, али ће током процеса значајну улогу имати и тематске радне групе и остали значајни учесници из наше средине.

Израда Плана развоја општине Велика Плана финансира се из средстава Немачко – српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“ који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

Позивају се сви заинтересовани грађани и грађанке, представници привреде, удружења грађана, установе, организације и медији да се укључе и дају свој допринос изради Плана развоја општине Велика Плана за период
2023-2029. године, одговором на упитник о различитим аспектима квалитета живота на територији наше општине.

Попуњавање упитника је анонимно.
Упитник се може попунити кликом на линк https://forms.gle/HgEMkxD6F7p1BY3XA

Attachments