Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Спортски водич

Спорт има кључну улогу у сваком друштву, јер има значај не само за физички развој појединца, већ и за промоцију социјалних вредности као што су тимски  дух, фер такмичење, сарадња, посвећеност, толеранција и солидарност.

У том смислу, спорт је могуће дефинисати као слободну људску активност усмерену на развој психо-физичких способности. На територији општине Велика Плана постоји 44 активна спортска клуба/удружења, од којих је

 • 16 фудблских,
 • 4 рукометна,
 • 1 кошаркашки,
 • 1 одбојкашки,
 • 1 шах клуб,
 • 1 тениски,
 • 2 стонотениска,
 • 3 карате клуба,
 • 2 коњичка,
 • 2 клуба  борилачких  вештина,
 • 3 спортска риболовачкаклуба,
 • 1 ронилачки,
 • 2 мото клуба,
 • 2 клуба боди-билдинга,
 • 1 планинарски клуб,
 • 1 дечје спортско удружење и
 • 1 спортско рекреативно удружење.

У  Великој  Плани у сеоским срединама постоји 12 спортских објеката и 12 отворених терена чији су корисници фудбалски клубови.

Предшколска установа,  основне и средње  школе располажу са  11 спортских сала  и  22 спортска терена.

Носилац развоја спорта на територији општине Велика Плана је Јавна установа Туристичко-спортски центар Велика Плана у чијем саставу се налази базенски комплекс, затворени мултифункционални терен (спортска хала), отворени спортски  терен  и један  мултифункционални мини-пич  терен.

У прилогу ове странице можете преузети списак са називима и основним подацима о свим спортским клубовима са територије општине Велика Плана.