Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Месне заједнице

Месне заједницеРади задовољавања потреба локалног становништва, у општини Велика Плана основане су месне заједнице као облик месне самоуправе.

На подручју општине Велика Плана образоване су следеће месне заједнице:

 • Бресје;
 • Велико Орашје;
 • Доња Ливадица;
 • Крњево;
 • Купусуна;
 • Лозовик;
 • Милошевац;
 • Марковац;
 • Ново Село;
 • Прва месна заједница;
 • Ракинац;
 • Радовање;
 • Старо Село;
 • Стари одбор;
 • Савановац;
 • Трновче.

Месна заједница:

 • се стара о просторном и урбанистичком планирању и уређењу на својој територији;
 • се стара о заштити животне средине на својој територији;
 • се стара о комуналној изградњи и уређењу инфраструктуре на својој територији;
 • се стара о изградњи, одржавању и коришћењу некатегорисаних путева и улица на својој територији;
 • се стара о култури и спорту на својој територији;
 • се стара о одбрани и заштити од елементарних непогда на својој територији;
 • се стара о снабдевању грађана на својој територији;
 • обавља послове из изворног делогруга који су јој поверени;
 • обавља и друге послове у складу са Уставом, законом, одлуком о оснивању и статутом месне заједнице.

Орган управљања месном заједницом је Савет месне заједнице.

Месна заједница Бресје
Председник Савета: Југослав Јовановић
Телефон:026/521-547
Месна заједница Велико Орашје
Председник Савета: Марко Танасковић
Телефон: 062/40-77- 57
Месна заједница Доња Ливадица
Председник Савета: Милан Матић
Телефон: 062/88-65-067
Месна заједница Крњево
Председник Савета: Цветко Стојановић
Телефон: 026/821-215; 063/77-65-186
Месна заједница Купусина
Председник Савета: Добрица Димитријевић
Телефон: 062/80 80 813
Месна заједница Лозовик
Председник Савета: Бојан Савић
Телефон: 062/88 -95-323
Месна заједница Милошевац
Председник Савета: Бојан Микић
Телефон: 026/801-301; 064/50-57-288
Месна заједница Марковац
Председник Савета: Душан Марјановић
Телефон: 026 4861 018
Месна заједница Ново Село
Председник Савета: Дејан Глишић
Телефон: 026/851-004; 062/83-62-850
Прва месна заједница
Председник Савета: Милош Ивановић
Телефон: 026 516 323; 065 21 22 803
Месна заједница Ракинац
Председник Савета: Драган Милићевић
Телефон: 026/811-112
Месна заједница Радовање
Председник Савета: Драгутин Пашић
Телефон: 069/523-23-30
Месна заједница Старо Село
Председник Савета: Соња Павловић
Телефон: 069/19-43-843
Месна заједница Стари одбор
Председник Савета: Љиљана Барјактаревић
Телефон: 026/523-066; 060/61-21-283
Месна заједница Савановац
Председник Савета: Небојша Спасојевић
Телефон: 061/19-00-385
Месна заједница Трновче
Председник Савета: Милена Ивановић
Телефон: 026/802-170; 062/12-28-473