Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Службени лист – 2016. година

2016. година

Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка број 11/2016

Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка број 21/2016


Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка број 32/2016


Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка број 44/2016

Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка број 35/2016


Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка број 45/2016