Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председник општине потписао Уговор о суфинансирању пројекта Унапређење система јавног осветљења

Председник општине Велика Плана, Страхиња Павешковић, данас је потписао Уговор о суфинансирању пројекта: Унапређење система јавног осветљења општине Велика Плана применом уређаја за уштеду електричне енергије.
Укупна вредност пројекта износи 19.633.920,00 динара, суфинансирање општине износи 4.633.920,00 динара. 

Председник општине изјавио је: “ Да је циљ унапређење система јавног осветљења рационализација потрошење електричне енергије уградњом адекватне опреме на 20 трафостаница модернизацијом опреме. 
Добробит овог пројекта је значајна уштеда електричне енергије у систему јавне расвете на територији наше општине, а самим тим и смањење загађења из електрана као глобална еколошка корист, дуг и поуздан век трајања у циљу смањења количине отпада. 
Употребом ове опреме знатно се спречава емитовање штетних гасова у атмосферу: угљендиоксида, оксида азота и оксид угљеника. 
Пројектом је предвиђено задржавање мерних места и прерада струјних веза. 
Савремени уређаји за континенталну централну регулацију светлосног флукса извора светлости у уличном осветљењу раде на принципу контролисаног редног трансформатора, који по потреби даје и одузима напон. 
Локација на којој ће бити имплементиран пројекат је на територији општине Велика Плана.”