Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отпочели радови на улепшавању града

Јавно комунално предузеће „Милош Митровић“ из Велике Плане отпочело је извођење радова на реконструкцији тротоара у улици Милоша Великог у Великој Плани, ближе означеног као кп.бр. 1076/2,6645 и 2948 све у КО Велика Плана I, што укључује извођење припремних, бетонских и зидарских радова уз десну страну паркинга поред гробља и припремних, бетонских и зидарских радова који се изводе на левој страни на пешачком саобраћајау преко пута гробља.

Извођење ових радова условљено је потребом унапређења и очувања употребне вредности наведених површина јавне намене, обзиром да је иста дотрајала и претежним делом оштећена, што за последицу има угрожавање безбедности пешака који у великом броју користе ову јавну површину за кретање.Наведени радови биће завршени до средине јануара.