Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одређивање и промена личног имена

За промену личног имена пунолетног лица потребно је приложити:

 • захтев;
 • извод из Матичне књиге рођених;
 • извод из Матичне књиге рођених за супружника (код промене у току трајања брака);
 • извод из Матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству;
 • уверење о неспровођењу истраге (суд и тужилаштво);
 • потврда о пребивалишту ( полицијска станица);
 • фотокпију личне карте;
 • уверење Пореског одељења Општинске управе општине Велика Плана о измиреним обавезама;
 • уверење Пореске управе – Филијала Велика Плана о измиреним обавезама;
 • извод из Матичне књиге рођених за децу (може и фотокопија извода који је старији од 6 месеци);
 • доказ о уплати таксе;
  по потреби и друга документа.

Напомена: Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.

За промену личног имена малолетног лица потребно је приложити:

-захтев;
-извод из Матичне књиге рођених за дете;
-уверење о држављанству за дете;
-потврда о пребивалишту за дете;
-извод из Матичне књиге рођених за родитеље;
-извод из Матичне књиге венчаних или пресуда о разводу брака;
-сагласност родитеља за промену личног имена детета;
-сагласност детета старијег од 10 година;
-фотокопија личне каре за оба родитеља;
-доказ о уплати таксе;
-по потреби и друга документа.

Напомена: Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.

За одређивање личног имена новорођеног детета потребно је приложити:

ако су родитељи у браку:

-присуство једног родитеља;
-извод из Матичне књиге венчаних;
-лична карта на увид;
-по потреби и друга документа.

ако родитељи нису у браку:

-присуство оба родитеља;
-извод из Матичне књиге рожених за мајку;
-личне карте на увид;
-по потреби и друга документа.

Референт: Светлана Младеновић
канцеларија број:17
телефон: 026/516-318