Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Невладин сектор

НАЗИВ УСЛУГЕ:Невладин сектор, спортска удружења,удружења из области културе и верске заједнице
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Јелка Митровић, референт
Телефон: 026/514-011
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 2
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ:Финансирање програмских активности и посебних програма
  
ПРАВНИ ОСНОВ:– Закон о удружењима (“Сл. Гласник РС“ број : 51/09 и 99/11) и Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од јавног интереса („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број : 8/14 и 1/15).
– Закон о спорту („Службени гласник РС“ број  : 24/11 и 99/11) и Правилник о категоризацији спортова, критеријумима и поступку доделе средстава за фиансирање и суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број : 8/14 и 1/15).
– Закон о култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009) , Закон о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“ број 36/06) и Правилник о начину, мерилима, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине за пројекте из области културе и пројеката цркава и верских заједница („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 8/14).