Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Велика Плана обавља следеће послове:

  • води поступак за остваривање права из области дечје заштите,
  • води поступак за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детата,
  • води поступак за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите,
  • води поступак по расписаним јавним позивима за доделу помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима  (у економским, грађевинским грантовима…),
  • води поступак по расписаним јавним позивима за доделу средстава удружењима (из области спорта, културе и осталим невладиним организацијама),  
  • води поступак по расписаним конкурсима за доделу стипендија ученицима и студентима.

Начелник одељења :
Оливера Которчевић-Ђокић,
број телефона 026/514-011
е-маил:drustvene.delatnosti@velikaplana.rs 

Више информација: