Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Служба за скупштинске послове

Служба за скупштинске послове и односе са јавношћу врши стручне и организационе послове који се односе на:

  • припремање седница, обраду аката усвојених на седницама,
  • сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду Скупштине општине, председника општине и Општинског већа,
  • пружање стручне помоћи одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним телима,
  • пружање стручне помоћи одборницима,
  • прибављање одговора и обавештења које одборници траже, представке и предлоге грађана, избор, именовања и постављања,
  • вођење одговарајућих евиденција,
  • протоколарне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, 
  • промену сагласности нормативних аката (одлука, решења и закључака) које доносе Скупштина општине и Општинско веће sа законом и другим прописима, 
  • обезбеђивање и координирање активности на остваривању јавности рада органа општине,
  • благовремено информисање грађана о раду и функционисању органа општине.

Више информација: