Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Пореско одељење

Одељење и опис делатности

  1. врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
  2. пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода.