Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу станице за снабдевање моторних возила светлим горивом и ТНГ на катастарској парцели 1660 К.О.Милошевац, Општина Велика Плана