Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одсек за локални економски развој

Локални економски развој представља инструмент који погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачење инвестиција.

Одсек за локални екомомски развој представља ресурс за локалне самоуправе које желе да покрену привреду  у својим срединама. Општина Велика Плана је међу привим локалним самоуправама која је схватила значај постојања локалног економског развоја. Оснивањем овог одсека у оквиру одељења за привреду, створeна је моторна снага развоја локалне заједнице.

Запослени у овом одсеку организују и остварају контакте са домаћим и међународним организацијама, ресорним министарствима, општинама, институцијама, развојним агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја. Сарађује се са другим градовима и општинама, размењују се најбоље праксе и предузимају се активности за усклађивање развојних мера са другим општинама.
Сарадња са удружењем предузетника, повртара, пчелара, одгајивача крава, корисника вода и свих удружења на територији општине којима се може помоћи за добијање средстава од домаћих и страних фондова.
Писање пројеката, аплицирање према фондовима ресорних министарстава и фондова који се финасирају средствима Европске уније, а по одобрењу пројекта и реализација истих.

Одсек за локални екомомски развој организује послове на праћењу реализације Стратегије одрживог развоја општине Велика Плана, као и других стратешких докумената, учесттвује у конципирању и развоју пројеката из области локално економског развоја.
Затим, организује и учествује уприпреми маркетиншко-промотивних материјала, информативних кампања, промоција и представљања пословних концепта и потенцијала општине за домаћа и страна улагања. Учествује у стварању базе података „пословних информација“ од значаја за локлани економски развој (гринфилд и браунфилд локације).

Организује и учествује у контактима пружања подршке и информација заинтересованим инвеститорима и предузетницима из домена улагања и отватања предузећа. ЛЕР пружа сву неопходну логистику свим потенцијалним инвеститорима, предлаже мере за успешан развој за ефикасан и успешан развој активности из локалног економског развоја.
Одсек за ЛЕР се оснива и са идејом да привредници и пољопривредници имају своје саветнике у оквиру општинских управа, особе које су за њих „задужене“, да им олакша контакт са јавним институцијама како на локалном тако и на републичком нивоу.

Маркетинг ЛЕР-а:

 • Припрема, иновирање и дистрибуција промотивних материјала (брошуре,проспекти, ЦД материјали, интернет презентације, електронски билтени)
 • Организација промотивних манифестација 
 • Учешће на сајмовима и привредним изложбама ( Сајам локалне самоуправе, Бизнис база,Сајам Инвестекспо)
 • Организација и/или учешће у информативним кампањама о важности директних страних инвестиција и промоцији пословног концепта који се одражава на локалну заједницу
 • Представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу, у активностима везаним за ЛЕР

Подстицај финансирања: 

 • Контакти са пословним банкама које имају филијалу у општини у циљу коришћења података са финансијског тржишта и адекватног информисања представника локалне пословне заједнице
 • Идентификација тренутних финансијских капацитета и препорука најповољнијих, финансијских пакета услуга и кредита, корисницима услуга Одсека за ЛЕР

Унапређење радне снаге:

 • Сарадња са Националном службом за запошљавање (НСЗ) – општинском филијалом
 • Припрема и реализација едукативних програма за инструкторе и консултанте у области ЛЕР и предузетништва
 • Припрема базе података расположиве радне снаге на подручју општине
 • Припрема обука и преквалификација у складу са потребама инвеститора
 • Пружање информација незапосленима у вези могућности за покретање, сопственог бизниса, потребама инвеститора и програмима самозапошљавања
 • Израда локалнког плана запошљавања и финасирање самозапошљавања и запошљавања
 • Организација обуке за оплицирање код Фонда за развој (Старт-уп кредит за почетнике)
 • Организација обуке за израду бизнис плнова за постојеће и нове предузетника тако и за власнике пољоприврених газдинства
 • Побољшање радне способности и стварање једнаких могућности за жене и угрожене групе 
 • Повећање стопе запослености и смањење сиромаштва
 • Побољшање инспекцијских процедура које утичу на економски развој
 • Предлаже социјалне програме и програме за запошљавање младих у сарадњи са Националном службом за запошљавање

Стварање и одржавање базе података:

 • Припрема базе података о расположивом стручном особљу
 • База података о локалним предузећима
 • База података о новим и постојећим домаћим и страним инвеститорима
 • База података о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења