Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правна помоћ

Општинска управа општине Велика Плана пружа правну помоћ грађанима који су корисници новчане социјалне помоћи, а који због стања социјалне потребе у коме се налазе, нису у стању да сами сносе трошкове ове врсте помоћи ангажовањем професионалних лица.

У оквиру послова правне помоћи састављају се:

  • предлози
  • жалбе
  • тужбе
  • уговори
  • тестаменти
  • изјаве
  • пуномоћја и др.

Референт: Радослав Митровић
канцеларија: 47
телефон: 026/516-318