Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Накнадни упис у матичне књиге

За накнадни упис у Матичну књигу рођених потребно је приложити:

 • захтев;
 • извод из Матичне књиге рођених за родитеље;
 • уверење о држављанству за родитеље;
 • изјава два сведока о времену и месту рођења;
 • по потреби и друга документа.

Напомена:

 1. Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.
 2. Ослобођено плаћања таксе.

За накнадни упис у Матичну књигу умрлих потребно је приложити:

 • захтев;
 • потврда о смрти ( оригинал, у два примерка, издата од надлежног органа );
 • уверење о држављанству;
 • потврда да умрли није уписан у Матичну књигу умрлих у месту где је смрт наступила;
 • извод из Матичне књиге рођених;
 • извод из Матичне књиге венчаних ( ако је брачни друг жив );
 • извод из Матичне књиге умрлих за супружника ( ако је брачни друг преминуо);
 • фотокопија личне карте;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати таксе;
 • по потреби и друга документа.

Напомена: Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.