Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Исправка података у матичним књигама и Књизи држављана

За исправку података у матичним књигама/књизи држављана потребно је приложити:

  • захтев;
  • извод из матичне књиге у којој се захтева исправка (МКР, МКВ, МКУ,уверење о држављанству);
  • извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка;
  • фотокопију личне карте;
  • по потреби и друга документа.

Напомена:

  1. Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.
  2. Ослобођено плаћања таксе.