Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Саобраћајна инспекција и инспекција за путеве

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

Прописи:

 • Закон о јавним путевима (“Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 104/2013 и 105/2013);
 • Закон о превозу у друмском саобраћају (“Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011);
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају (“Службени гласник РС“, бр. 68/2015);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник РС“, бр. 68/2015);
 • Одлука о безбедности саобраћаја на путевима општине Велика Плана (“Међуопштински сл. лист“, бр. 2/94);
 • Одлука о  некатегорисаним путевима у општој употреби на територији општине Велика Плана (Међуопштински сл. лист бр. 10/77);
 • Одлука о ауто – такси превозу путника (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. 41/2008, 25//2009, 13/2010, 4/2011 и 13/2014).

Надлежност:

 • Контрола превоза терета у домаћам друмском саобраћају – јавног превоза и превоза за сопствене потребе;
 • Контрола превоза путника у домаћам друмском саобраћају – јавног превоза (линијски, ванлинијски, посебан линијски и такси превоз) и превоза за сопствене потребе;
 • Контрола јавних путева (локалних путева и улица у насељу) и некатегорисаних путева са аспекта безбедности саобраћаја на путу на територији општине Велика Плана;
 • Утврђивање испуњености посебних услова за обављање такси превоза – за такси возило (естетски услови и опренљеност такси возила) и за такси возача

Саобраћајни инспектор и инспектор за путеве: 
Дијана Вучковић, дис
Телефон: 026 516338
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да саобраћајној инспекцији поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.