Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Грађевинска инспекција

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Прописи:Закон о планирању и изградњи ( “Сл. гласник РС“ бр.132/2014) 

Надлежност:На основу члана 175. Закона о планирању и изградњи ( “Сл. гласник РС“ бр.132/2014) грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има права и дужности да провери да ли : 

 • се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и техничкој документацији
 • је за објекат који се гради издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења одното за објекте из чл. 145. издато одобрење за изградњуза
 • је инвеститор закључио уговор о градњи у складу са законом
 • је градилиште обележено на прописан начин
 • су извршени радови, односно материјал , опрема и инсталација која се уграђује одговара закону и прописима
 • на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност и околине
 • је за објекат издата употребна дозвола
 • се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска и употребна дозвола

      У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је дужан да обавезно изврши два инспекцијска надзора (по обавештењу о пријави темеља и по завршетку објекта).       Грађевински инспектор је овлашћен:

 • да уђе на градилиште,
 • да тражи исправе,
 • да узме изјаве од одговорног лица  и
 • да фотографише.

Грађевински инспектори:
Љиљана Ђорђевић Живановић, диг.
Валентина Бојковић, диг.Телефон: 026/ 516338
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs
 Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да грађевинској инспекцији поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.