Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине и све поверене послове инспекцијског надзора у области:

комуналне делатности, просвете, изградње, заштите животне средите, друмског саобраћаја, и друге инспекцијске пословеу складу са законом, обавља управно-правне послове у вези инспекцијског надзора, послове извршења извршних решења и друге послове у складу са законом, статутом и одлукама општине. 

Више информација: