Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Трошкови ужине, превоза и боравка

НАЗИВ УСЛУГЕ:Трошкови ужине, превоза и боравка
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца  за регресирање дела трошкова ужине и боравка – Драгослава Стојановић, референт
За регресирање дела трошкова превоза – Драгана Јаковљевић, референт
Телефон: 026/514-010
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 1
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
  
  
ПРАВНИ ОСНОВ:Одлука о регресирању дела трошкова ужине ученика основних школа („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланкa 41/08)Одлука о остваривању права на регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама и основним школама за дете трећег и сваког наредног реда рођења. („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка „бр .16/05и 41/08)Одлука о регресирању дела трошкова превоза („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка“ бр.10/05, 48а/08, 25/09, 17/13)
  
  

Уз захтев, подносилац захтеа (родитељ, односно старатељ детата) прилаже:

Потребан документ
Фотокопија сопствене личне карте