Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Социјална заштита

НАЗИВ УСЛУГЕ:Социјална заштита
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Данијела Антонијевић, референт
Телефон: 026/514-010
Е-mail: drustvenedelatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 1
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ:Једнократана помоћ у натури
  
ПРАВНИ ОСНОВ:– Закон о социјалној заштити (Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 24/11)
– Одлука о правима у социјланој заштити Општине Велика Плана(,,Међуопштински службени службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 41/08,13/09,25/09,13/10,26/10,22/12 и 35/12)
  
Потребан документ
Фотокопију личне карте
Докази о примањима
Уверење о катастарском приходу
Доказ о незапослености
Корисници новчане социјалне помоћи доставаљају решење Центра за социјални рад и фотокопију личне карте