Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Родитељски додатак

НАЗИВ УСЛУГЕ:Родитељски додатак
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Драгослава Стојановић, референт
Радно место:
Телефон: 026/514-010
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика ПланаБрој канцеларије: 1 (приземље)
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
  
  
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС” број : 16/02, 115/05, 107/09);
Одлука о остваривању права на родитељски  додатак („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка „бр. 10/07,34/07,41/08,4/12);
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак („Међуопштински службени лист Велика Плана и С.Паланка“бр.14 и15/07,47/08,35/12,);
Одлука о остваривању права на регресирање дела трошкова ужине ученика основних школа („Међуопштински службени лист општине Велика Плана и С.Паланка“бр.41/08);
Одлукa о остваривању права на регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама и основним школама за дете трећег и сваког наредног реда рођења. („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка „бр.16/05и 41/08);
Одлукa о регресирању дела трошкова превоза („Међуопштински службени лист општина Велика Плана   и  Смедеревска Паланка“ бр.10/05, 48а/08, 25/09, 17/13)
НАПОМЕНА: 
  

Уз захтев за признавање права на родитељски додатак подносилац захтева (мајка) прилаже :

Потребан документ
Извод из Матичне књиге рођених
Уверење о држављанству Републике Србије, за себе (оригинал који не може бити старији од 6 месеци)
Фотокопију своје личне карте
Фотокопију своје оверене здравствене књижице
Пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине
Уверење надлежног органа старатељства
Фотокопију картице текућег рачуна отвореног у Поштанској штедионици