Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Општински родитељски додатак

НАЗИВ УСЛУГЕ:Општински родитељски додатак
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Драгослава Стојановић, референт
Телефон: 026/514-010
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије:
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ: 
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
ПРАВНИ ОСНОВ:Одлука о остваривању права на родитељски додатак („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка „бр. 10/07,34/07,41/08,4/12);
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак („Међуопштински службени лист Велика Планаи С.Паланка“, бр.14, 15/07,47/08,35/12)
  
  

Уз захтев за признавање права на родитељски додатак,мајка детета као доказ о испуњености  услова за остваривање права подноси:

Потребна документа:
Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев
Уверење о држављанству Републике Србије, за себе (оригинал који не може бити старији од 6 месеци)
Фотокопију своје личне карте
Фотокопију своје оверене здравствене књижице
Пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине
Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев
Фотокопију свог текућег рачуна или штедне књижице