Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Избегла и расељена лица

НАЗИВ УСЛУГЕ:Избегла и расељена лица
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Светлана Митић, референт
Телефон: 026/514-011
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 2
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ:У зависности од обезбеђених донаторских средстава општина Велика Плана расписује јавне позиве за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије општине. Помоћ се састоји у куповини сеоских кућа са окућницом, пакетима грађевинског материјала, економским грантовима, као и помоћ у огреву и пакетима хране за најугроженије породице избеглица и расељених лица.
  
ПРАВНИ ОСНОВ:Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, „Службени лист СРЈ“; бр. 42/02, – УС, „Службени глсаник РС“, бр. 30/10)