Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавна набавка услуга – Поверавање линијског, градског и приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Велика Плана

Ова јавна набавка објављена је на Порталу јавних набавки дана 10.12.2015 године.