Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Додела уговора послодавцима за запошљавање незапослених лица

Данас је у Градској кући организована додела уговора послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих што подразумева подразумева финансијски подстицај, у једнократном износу од 225.000,00 динара, послодавцима из приватног сектора за запошљавање незапослених лица, и то:

1. лица без основног образовања;

2. лица без завршене средње школе;

3. лица старости 50 и више година;

4. дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци;

5. жене, посебно дугорочно незапослене жене;

6. млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње школе, као и млади без радног искуства;

7. особе са инвалидитетом;

8. Роми;

9. корисници новчане социјалне помоћи;

10. лица у статусу вишка запослених.

На јавни позив пријавио се 21 послодавац са захтевом да се запосле 24 лица која су на евиденцији Националне службе за запошљавање.Општина Велика Плана је буџетом за ову меру обезбедила 2.500.000,00 динара, док НСЗ суфинансира ову меру са 2.352.745,10 динара, што укупно износи 4.852.745,10 динара.

Свим послодавцима одобрено је по једно лице, тако да је данас 21 лице са територије општине Велика Плана добило посао на годину дана.У претходних 7 година за субвенционисање ове мере утрошено је 33.320.000,00 динара, односно 161 лице је добило посао.