Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Документи

Међуопштински службени лист општина В.Плана и С.Паланка – 2022. година

Attachments

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћаваwе отпадних вода у склопу постојећег индустријског комплекса за прераду млека и производњу млечних производа, на кп бр. 10039/30 КО Велика Плана 2

Attachments

Јавни конкурс за доделу средстава из области културе за период од марта до децембра 2022 године

Attachments

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

На основу члана 10. Правилника о стипендирању ученика и студената са територије Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 1/2022 ), Председник општине Велика Плана расписује КОНКУРС

Одлука о избору пројеката који ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Велика Плана у периоду децембар 2021. године

На основу Одлуке о помоћи привредним субјектима ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом  SARS-CОV-2 (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 40/2021) и Јавног позива предузетницима и привредним друштвима од 02.12.2021. године, начелник Одељења за привреду и локални економски развој, доноси
Р Е Ш Е Њ Е

Одлука о избору пројеката који ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Велика Плана у периоду децембар 2021. године

На основу члана 12. став 3.Правилника о поступку и критеријумима  за доделу средстава из буџета општине Велика Плана за пројекте цркава и верских заједница („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2020 и 13/2021), и Закључка Комисије о избору пројеката и износима финансијских средстава за финансирање/суфинансирање изабраних пројеката од 16.11.2021.године Председник  Општине Велика Плана, доноси
ОДЛУКУ

СЕРВИС ЗА ДОСТАВУ НАМИРНИЦА ОСОБАМА СТAРИЈИМ ОД 65 ГОДИНА, ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА

Поштовани суграђани,
Обавештавамо вас да је општина Велика Плана отворила сервис за пружање услуге доставе намирница, лекова и сличних производа особама старијим од 65 година, особама са посебним потребама и хроничним болестима.