Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавна расправа о плану развоја општине Велика Плана

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2023-2029. ГОДИНЕ

Нацрт Плана развоја општине Велика Плана за период 2023-2029. године, биће предмет Јавне расправе у периоду од 30.05.2023. године до 14.06.2023. године и доступан је на званичној интернет страници општине Велика Плана: https://velikaplana.rs/documents/plan-razvoja-opstine-velika-plana-2023-2029/  

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари грађана, удружења и стручне јавности односно свих заинтересованих страна могу се доставити:

путем електронске поште на адресу planrazvoja.velikaplana@gmail.com или писаним путем на адресу: Општинска управа Велика Плана Милоша Великог 35, 11320 Велика Плана, или личном доставом у просторијама писарнице Општинске управе Велика Плана – са напоменом на коверти: „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја општине Велика Плана за период 2023-2029. године”, најкасније до 14.06.2023. године до 12,00 часова.

Отворени састанак поводом представљања Нацрта Плана развоја општине Велика Плана 2023-2029. биће одржан у скупштинској сали општине Велика Плана, у четвртак,  08. јуна 2023. године, са почетком у 12 часова.

 Агенда отвореног састанка јавне расправе 
Скупштинска сала , 08.05.2023. у 12 часова
12.00-13.00Презентација Плана развоја општине Велика Плана
13.00-13.45Јавна расправа учесника
13.45-14.00Закључак отвореног састанка

Сугестије доставити на Обрасцу који је доступан на интернет страници општине Велика Плана путем следећег линка: https://velikaplana.rs/documents/plan-razvoja-opstine-velika-plana-2023-2029/  или у просторијама Општине Велика Плана.

По окончању јавне расправе општина Велика Плана ће анализирати све предлоге, примедбе и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана развоја, који ће бити објављен на интернет страници Општине Велика Плана у року од 15 дана од окончања јавне расправе.

Израда Плана развоја општине Велика Плана спроводи се у оквиру Пројекта немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“ (ПАР2ЕУ), који спроводе Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Балкански центар за регулаторну реформу (БЦРР) у сарадњу са Републичким секретеријатом за јавне политике (РСЈП).

Attachments